wtorek, 13 listopada 2018

Szła dzieweczka!!!


Uczniowie z Rumuni śpiewający polską przyspiewkę : " Szła dzieweczka ".
Pięknie! 😍

Romanian students singing Polish song " Szla dzieweczka".
Well done Romania! 😎😍


poniedziałek, 12 listopada 2018

2nd Mobility to Hungary


Gara hotel

Mobilność na Węgrzech, była bardzo sympatycznym spotkaniem, cieszymy się, że mogliśmy znowu zobaczyć naszych przyjaciół z Węgier i Rumunii.
Oto krótka relacja z naszego pobytu (po napisaniu tego postu, stwierdzam że krótki nie jest :), ale i tak zachęcam do przeczytania )

W dniu 24 października 2018 r., Polacy oraz Rumuni wyruszyli  z samego rana, w  kierunku Biharnagybajom, na Węgrzech. Śpiewom nie było końca! ( później dowiedzieliśmy się, że nasi przyjaciele z Rumunii śpiewali w busie polską przyśpiewkę "Szła dzieweczka", którą nauczyli się podczas pobytu w Polsce).

Po całym dniu podróży i wrażeń jazdy busem, dojechaliśmy na miejsce w godzinach wieczornych - w sam raz na pyszną kolację :)
Ta mobilność różniła się od poprzedniej, ponieważ ze względu na małą ilość rodzin goszczących w Biharnagybajom, zostaliśmy ulokowani w hotelu Gara. Nie przeszkadzało nam to, ponieważ i tak byliśmy razem, na jednym piętrze, w pokojach obok siebie - co z pewnością, sprzyjało uczniom w nocnych wędrówkach od pokoju do pokoju. ( Spokojnie,  wszystkie wędrówki były kontrolowane przez nas.... przynajmniej do godziny 2 - później,  mam nadzieję, że szli już grzecznie spać :)

Dzień I 


Upominki/ Gifts
Pierwszy dzień, rozpoczął się od oficjalnego powitania w Szkole Podstawowej, podczas spotkania, każdy uczestnik otrzymał upominek oznaczony logiem projektu "Ekologiczne znaczy logiczne".
Lekcja informatyki/ ICT lesson
Następnie uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy : I grupa brała udział w lekcji muzyki, na której, uczniowie uczyli się wegięrskiej przyśpiewki "Virgom, virgom". Powtórzyliśmy też polską przyśpiewkę oraz poznaliśmy rumuńską "Trandafir". W tym samym czasie, grupa II brała udział w lekcji informatyki. Po godzinie, grupy zamieniły się na zajęcia.
Po obiedzie, braliśmy udział w zajęciach tworzenia bransoletek oraz obserwowaliśmy jak wyrabia się naturalne mydło.
Wieczorem w hotelu, odbył się folkowy wieczór, uczyliśmy się tradycyjnych węgierskich tańców.

Dzień II


Przed szkołą/ In front of the school
Lekcja w-fu/ P.E. lesson

Dzień drugi zaczęliśmy od tworzenia zielnika zawierającego węgierskie zioła, następnie uczniowie brali udział w lekcji w-fu. Po lekcji pojechaliśmy do biogazowni, aby poznać lokalne, odnawialne źródło energii na Węgrzech. Było to pierwsze spotkanie uczniów z tym rodzajem energii odnawialnej.
Po powrocie do szkoły, uczestniczyliśmy w kolejnych warsztatach tworzenia bransoletek, a następnie w konkursie o życiu i twórczości patrona szkoły : Szucs Sandor'a.
Dzień zajęć zakończył się dyskoteką w holu szkoły.
Dla nas to nie był koniec dnia, po kolacji skorzystaliśmy z basenów przy hotelu :)Project's group

Dzień III

W celu poznania kultury i dziedzictwa Węgier, wybraliśmy się na wycieczkę do Budapesztu.Budapeszt przywitał nas deszczowo, na szczęście mieliśmy ze sobą projektowe parasolki.                                                             
Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy powrotem do hotelu.Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zoo, następnie obiad w McDonaldzie i dalsza część zwiedzania : Plac Bohaterów, Parlament  oraz przeprowadzenie analizy jakości wody w Dunaju.
Parlament

Dzień IV

  Red Train                                               Drawing maps
Dzień czwarty przywitał nas piękną jesienną pogodą
( w sumie tak było codziennie, nie licząc początku wycieczki do Budapesztu ), pod szkołą czekał na nas mały,czerwony "pociąg", którym zwiedzaliśmy wioskę. Zwiedzanie obejmowało wizytę w domu patrona szkoły : Szucs'a Sandor'a.
Na terenie jego posiadłości uczniowie zagrali w grę "Selfie". Zostali dobrani w pary i ich zadaniem było zrobienie selfie w różnych punktach określonych na liście, np. przy wielkim drzewie, przy bramie, z żołędziem itd. Z tego co zaobserwowaliśmy młodzież bawiła się świetnie. Po powrocie do szkoły zjedliśmy obiad, a następnie tworzyliśmy mapkę okolicy. Popołudnie było obfite w zajęcia plastyczne, najpierw robili mapki, a następnie wykonywali pocztówki z Węgier.
Postcards / Pocztówki
Na zakończenie zajęć zasadziliśmy pamiątkowe drzewko w szkolnym ogródku.
Planting a tree
Selfie game


P.S. Tak jak się można domyślić, reszta wieczoru upłynęła nam miło...w basenie :)

Dzień V

Ostatni dzień pobytu upłynął nam bardzo szybko. Rano pojechaliśmy do Berettyóújfalu, gdzie uczniowie korzystali z przejażdżek Bobkartami oraz zobaczyliśmy ruiny kościoła z XIII wieku.
Następnie obiad, wypełnianie kwestionariuszy odnośnie pobytu i rozdanie certyfikatów udziału.
Pożegnanie, tak jak przypuszczaliśmy, było smutne i niejednemu zakręciła się w oku łza. Młodzież bardzo się ze sobą zżyła i wiem to na pewno, że przyjaźnie, które się zrodziły podczas tego pobytu przetrwają jeszcze długi czas.
Goodbyes
Uczniowie podczas tej mobilności nauczyli się wielu praktycznych rzeczy, poznali metody ochrony środowiska na Węgrzech, ich kulturę, tradycje, gościnność oraz nabyli nowe umiejętności komunikacyjne. Jestem z nich dumna, że potrafili w efektywny sposób porozumiewać  się w języku angielskim.
Mam nadzieję, że zapamiętają ten wyjazd do końca życia :)

Dziękujemy Biharnagybajom!


                                                    >>>ENGLISH VERSION <<<

The mobility in Hungary, was a very nice meeting . 
We’re very happy that we could meet again our friend from Hungary and Romania.
This is a short  story of our visit (after writing that, I have to say that, it’s definitely NOT a short story, but still worth reading).
On 24th October 2018, Polish and Romanians set off  in the morning to Biharnagybajom.
Students sang in the bus, played and watched films - as Romanian teachers told us later, their children had been singing polish song “Szła dzieweczka” in the bus <3
After a day travel, we arrived in Gara hotel – this mobility was quite different, because of the few host families we were placed in a hotel.  Despite that, we were happy to be together in one place, at the same floor, room to room – which surely helped students to make trips to each other at night. (Don’t worry we controlled all the trips till 2 a.m. after that, we wishfully hoped they went to beds J)

Day I

Music lesson
Friendship bracelets
First day started with official welcoming in Primary School in Biharnagybajom, all the participants got a gift with the logo of the project “Ecological means logical” (an umbrella, a backpack, a bracelet).Next, students were divided into II groups : the first had a music lesson (they learnt Hungarian song Virgom, virgom and the second  had ICT . After an hour they swapped the activities.
Then,  after lunch we had bracelets workshops and we saw, how natural soap is made.
In a school hall we had presentations about Hungary.

In  the evening, in a hotel we participated in the folk evening. We learnt how to dance traditional Hungarian dances and we tasted cakes.
PP presentations about Hungary

Wieczorek zapoznawczy/Folk evening

Day II

Creating herbiums
The second day began with creating  herbiums with Hungarian herbs. Next, we visited biogas plant-  students saw this kind of renewable energy for the first time. After this visit we had bracelets workshops and competition on Szucs Sandor’s life and work.
The official day finished with a disco on a school hall.
However, for us it wasn’t the end of the day, after dinner we swam in the swimming pools, that were by the hotel.

Day III

By the Danube river
Lunch in McDonald
On the third day we went on a trip to Budapest, it was rainy a little bit but luckily we had project’s umbrellas. We start our sightseeing from the zoo, next lunch in McDonald, The heroe’s square and Parliament . We also conducted an experiment : analyse the quality of water in Danub.
Finally, we came back to the hotel.

Szucs Sandor house/ Dom Szuca Sandora
Day IV 

The day fourth was sunny, there was in front of the school a little, red “train”, we visited the 
countryside in it. We also visited the house of Szucs Sandor - the patron of the school. Students played game called “SELFIE” on the yard. The task was to take selfies by the certain points from the list f.e. by the big tree, by the gate etc. This was a real fun! After that, we had lunch and we made maps of the area. We made postcards from Hungary, too. In the end we planted a tree in a school’s garden.
P.S. Yes, as you can guess the rest of the evening we spent in pools :D
Selfie Game
Day V

The last day of the 2nd Mobility flew by very fast. We went to Berettyóújfalu to ride BobKarts, we saw the ruins of XIIIth  century church.
After lunch ( we ate traditional food called Slambuc) there was time for filling up the questionnaires about the staying and environment and handing certificates of attendance.
Bobkart
Saying goodbye is always hard, as we’d thought students made friends during this staying and they were very sad to leave. I hope these friendships will last long, even and especially after the end of the project.
Students had really good time and they learnt a lot about traditions, culture of Hungary and protecting environment.  What is important they gained new language skills.
I think my colleagues from Romania and Hungary can agree  with my thoughts
J
We should be proud of our students that they can handle with everyday situations by themselves using foreign language.

I hope we will remember this mobility for a long time!

See you in Romania!!!