piątek, 21 grudnia 2018

Merry Christmas!

Dear People ,

We would like to wish you Merry Christmas and Happy New Year!

Remember that Christmas is giving, sharing, celebrating, caring, loving and believing!

Have wonderful time with your families and friends :)
Poland

Romania

Hungary

Together.

wtorek, 13 listopada 2018

Szła dzieweczka!!!


Uczniowie z Rumuni śpiewający polską przyspiewkę : " Szła dzieweczka ".
Pięknie! 😍

Romanian students singing Polish song " Szla dzieweczka".
Well done Romania! 😎😍


poniedziałek, 12 listopada 2018

2nd Mobility to Hungary


Gara hotel

Mobilność na Węgrzech, była bardzo sympatycznym spotkaniem, cieszymy się, że mogliśmy znowu zobaczyć naszych przyjaciół z Węgier i Rumunii.
Oto krótka relacja z naszego pobytu (po napisaniu tego postu, stwierdzam że krótki nie jest :), ale i tak zachęcam do przeczytania )

W dniu 24 października 2018 r., Polacy oraz Rumuni wyruszyli  z samego rana, w  kierunku Biharnagybajom, na Węgrzech. Śpiewom nie było końca! ( później dowiedzieliśmy się, że nasi przyjaciele z Rumunii śpiewali w busie polską przyśpiewkę "Szła dzieweczka", którą nauczyli się podczas pobytu w Polsce).

Po całym dniu podróży i wrażeń jazdy busem, dojechaliśmy na miejsce w godzinach wieczornych - w sam raz na pyszną kolację :)
Ta mobilność różniła się od poprzedniej, ponieważ ze względu na małą ilość rodzin goszczących w Biharnagybajom, zostaliśmy ulokowani w hotelu Gara. Nie przeszkadzało nam to, ponieważ i tak byliśmy razem, na jednym piętrze, w pokojach obok siebie - co z pewnością, sprzyjało uczniom w nocnych wędrówkach od pokoju do pokoju. ( Spokojnie,  wszystkie wędrówki były kontrolowane przez nas.... przynajmniej do godziny 2 - później,  mam nadzieję, że szli już grzecznie spać :)

Dzień I 


Upominki/ Gifts
Pierwszy dzień, rozpoczął się od oficjalnego powitania w Szkole Podstawowej, podczas spotkania, każdy uczestnik otrzymał upominek oznaczony logiem projektu "Ekologiczne znaczy logiczne".
Lekcja informatyki/ ICT lesson
Następnie uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy : I grupa brała udział w lekcji muzyki, na której, uczniowie uczyli się wegięrskiej przyśpiewki "Virgom, virgom". Powtórzyliśmy też polską przyśpiewkę oraz poznaliśmy rumuńską "Trandafir". W tym samym czasie, grupa II brała udział w lekcji informatyki. Po godzinie, grupy zamieniły się na zajęcia.
Po obiedzie, braliśmy udział w zajęciach tworzenia bransoletek oraz obserwowaliśmy jak wyrabia się naturalne mydło.
Wieczorem w hotelu, odbył się folkowy wieczór, uczyliśmy się tradycyjnych węgierskich tańców.

Dzień II


Przed szkołą/ In front of the school
Lekcja w-fu/ P.E. lesson

Dzień drugi zaczęliśmy od tworzenia zielnika zawierającego węgierskie zioła, następnie uczniowie brali udział w lekcji w-fu. Po lekcji pojechaliśmy do biogazowni, aby poznać lokalne, odnawialne źródło energii na Węgrzech. Było to pierwsze spotkanie uczniów z tym rodzajem energii odnawialnej.
Po powrocie do szkoły, uczestniczyliśmy w kolejnych warsztatach tworzenia bransoletek, a następnie w konkursie o życiu i twórczości patrona szkoły : Szucs Sandor'a.
Dzień zajęć zakończył się dyskoteką w holu szkoły.
Dla nas to nie był koniec dnia, po kolacji skorzystaliśmy z basenów przy hotelu :)Project's group

Dzień III

W celu poznania kultury i dziedzictwa Węgier, wybraliśmy się na wycieczkę do Budapesztu.Budapeszt przywitał nas deszczowo, na szczęście mieliśmy ze sobą projektowe parasolki.                                                             
Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy powrotem do hotelu.Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zoo, następnie obiad w McDonaldzie i dalsza część zwiedzania : Plac Bohaterów, Parlament  oraz przeprowadzenie analizy jakości wody w Dunaju.
Parlament

Dzień IV

  Red Train                                               Drawing maps
Dzień czwarty przywitał nas piękną jesienną pogodą
( w sumie tak było codziennie, nie licząc początku wycieczki do Budapesztu ), pod szkołą czekał na nas mały,czerwony "pociąg", którym zwiedzaliśmy wioskę. Zwiedzanie obejmowało wizytę w domu patrona szkoły : Szucs'a Sandor'a.
Na terenie jego posiadłości uczniowie zagrali w grę "Selfie". Zostali dobrani w pary i ich zadaniem było zrobienie selfie w różnych punktach określonych na liście, np. przy wielkim drzewie, przy bramie, z żołędziem itd. Z tego co zaobserwowaliśmy młodzież bawiła się świetnie. Po powrocie do szkoły zjedliśmy obiad, a następnie tworzyliśmy mapkę okolicy. Popołudnie było obfite w zajęcia plastyczne, najpierw robili mapki, a następnie wykonywali pocztówki z Węgier.
Postcards / Pocztówki
Na zakończenie zajęć zasadziliśmy pamiątkowe drzewko w szkolnym ogródku.
Planting a tree
Selfie game


P.S. Tak jak się można domyślić, reszta wieczoru upłynęła nam miło...w basenie :)

Dzień V

Ostatni dzień pobytu upłynął nam bardzo szybko. Rano pojechaliśmy do Berettyóújfalu, gdzie uczniowie korzystali z przejażdżek Bobkartami oraz zobaczyliśmy ruiny kościoła z XIII wieku.
Następnie obiad, wypełnianie kwestionariuszy odnośnie pobytu i rozdanie certyfikatów udziału.
Pożegnanie, tak jak przypuszczaliśmy, było smutne i niejednemu zakręciła się w oku łza. Młodzież bardzo się ze sobą zżyła i wiem to na pewno, że przyjaźnie, które się zrodziły podczas tego pobytu przetrwają jeszcze długi czas.
Goodbyes
Uczniowie podczas tej mobilności nauczyli się wielu praktycznych rzeczy, poznali metody ochrony środowiska na Węgrzech, ich kulturę, tradycje, gościnność oraz nabyli nowe umiejętności komunikacyjne. Jestem z nich dumna, że potrafili w efektywny sposób porozumiewać  się w języku angielskim.
Mam nadzieję, że zapamiętają ten wyjazd do końca życia :)

Dziękujemy Biharnagybajom!


                                                    >>>ENGLISH VERSION <<<

The mobility in Hungary, was a very nice meeting . 
We’re very happy that we could meet again our friend from Hungary and Romania.
This is a short  story of our visit (after writing that, I have to say that, it’s definitely NOT a short story, but still worth reading).
On 24th October 2018, Polish and Romanians set off  in the morning to Biharnagybajom.
Students sang in the bus, played and watched films - as Romanian teachers told us later, their children had been singing polish song “Szła dzieweczka” in the bus <3
After a day travel, we arrived in Gara hotel – this mobility was quite different, because of the few host families we were placed in a hotel.  Despite that, we were happy to be together in one place, at the same floor, room to room – which surely helped students to make trips to each other at night. (Don’t worry we controlled all the trips till 2 a.m. after that, we wishfully hoped they went to beds J)

Day I

Music lesson
Friendship bracelets
First day started with official welcoming in Primary School in Biharnagybajom, all the participants got a gift with the logo of the project “Ecological means logical” (an umbrella, a backpack, a bracelet).Next, students were divided into II groups : the first had a music lesson (they learnt Hungarian song Virgom, virgom and the second  had ICT . After an hour they swapped the activities.
Then,  after lunch we had bracelets workshops and we saw, how natural soap is made.
In a school hall we had presentations about Hungary.

In  the evening, in a hotel we participated in the folk evening. We learnt how to dance traditional Hungarian dances and we tasted cakes.
PP presentations about Hungary

Wieczorek zapoznawczy/Folk evening

Day II

Creating herbiums
The second day began with creating  herbiums with Hungarian herbs. Next, we visited biogas plant-  students saw this kind of renewable energy for the first time. After this visit we had bracelets workshops and competition on Szucs Sandor’s life and work.
The official day finished with a disco on a school hall.
However, for us it wasn’t the end of the day, after dinner we swam in the swimming pools, that were by the hotel.

Day III

By the Danube river
Lunch in McDonald
On the third day we went on a trip to Budapest, it was rainy a little bit but luckily we had project’s umbrellas. We start our sightseeing from the zoo, next lunch in McDonald, The heroe’s square and Parliament . We also conducted an experiment : analyse the quality of water in Danub.
Finally, we came back to the hotel.

Szucs Sandor house/ Dom Szuca Sandora
Day IV 

The day fourth was sunny, there was in front of the school a little, red “train”, we visited the 
countryside in it. We also visited the house of Szucs Sandor - the patron of the school. Students played game called “SELFIE” on the yard. The task was to take selfies by the certain points from the list f.e. by the big tree, by the gate etc. This was a real fun! After that, we had lunch and we made maps of the area. We made postcards from Hungary, too. In the end we planted a tree in a school’s garden.
P.S. Yes, as you can guess the rest of the evening we spent in pools :D
Selfie Game
Day V

The last day of the 2nd Mobility flew by very fast. We went to Berettyóújfalu to ride BobKarts, we saw the ruins of XIIIth  century church.
After lunch ( we ate traditional food called Slambuc) there was time for filling up the questionnaires about the staying and environment and handing certificates of attendance.
Bobkart
Saying goodbye is always hard, as we’d thought students made friends during this staying and they were very sad to leave. I hope these friendships will last long, even and especially after the end of the project.
Students had really good time and they learnt a lot about traditions, culture of Hungary and protecting environment.  What is important they gained new language skills.
I think my colleagues from Romania and Hungary can agree  with my thoughts
J
We should be proud of our students that they can handle with everyday situations by themselves using foreign language.

I hope we will remember this mobility for a long time!

See you in Romania!!!


środa, 26 września 2018

Ecological means logical productsHere are the products created during mobility in Poland.

Herbium made by students consists of various kinds of plants and herbs.Przedstawiamy kilka produktów, które zostały stworzone podczas realizacji zadań projektu.


Zielnik, stworzony przez uczniów zawiera różnorodne rośliny i zioła. Makieta Stróży - praca zespołowa / Team work - model of Stróża

Here we present products that will promote our project worldwide. 

Fashionable eco-bag with project's logo, notebook, reflective band, antistress key ring and last but not least T-shirts


Materiały promocyjne to : eko-torba z logo projektu, notatnik, opaska odblaskowa, brelok antystresowy oraz koszulki.Nasze wspaniałe uczennice w koszulkach projektowych podczas rejsu w Sandomierzu.
Our wonderful students wearing project's T - shirts during cruise in Sandomierz.


All of the products will remain and will be used until the end of the project and even longer.czwartek, 20 września 2018

2nd Transnational Meeting in Hungary / II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe na Wegrzech

On the 6-8th September 2018, the 2nd Transnational Meeting was held. 

Teachers from Poland, Romania and Hungary participated in this meeting.
The main aim was setting the date of 2nd Mobility to Hungary in October and discussion on the plan of staying. 


Moreover, the results of questionnaires, that were filled by students during mobility in Poland, were presented. According to them, students know better how to protect the environment and know more types of renewable resources than before.

During the meeting we had a pleasure to meet local government, to visit local company called Bihar - Porteka, that makes beautiful handicrafts and visit biogas plant - that will be shown to students during mobility. 


What is the most important we were able to see how Hungarian school works and how the lessons are conducted. We also visited the house of Szucs Sandor, a Hungarian writer, who is a patron of  the local school.
The next meeting in October. See you Biharnagybajom!


W dniach  6-8 września 2018r. w Biharnagybajom, Węgry, odbyło się II Międzynarodowe spotkanie projektowe, w którym uczestniczyła delegacja z Polski, Rumuni oraz zespół projektowy z Węgier.
Głównym celem spotkania było ustalenie daty mobilności uczniów na Węgry oraz omówienie planu pobytu. Zaprezentowano także
 wyniki ankiet ekologicznych i ogólnych, które były wypełniane przez uczniów podczas mobilności w Polsce.
Wyniki ankiet wskazują wzrost świadomości uczniów w temacie ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. 
Podczas naszej wizyty mieliśmy przyjemność spotkać się
z lokalnymi władzami oraz odwiedzić lokalną firmę Bihar - Porteka, która zajmuje się rękodzielnictwem.
Zwiedziliśmy biogazownię i posiadłość patrona szkoły, węgierskiego pisarza Szucs'a Sandor'a.


Co najważniejsze,
 mieliśmy możliwość zobaczyć na czym polega i jak wygląda praca w węgierskiej szkole.

Kolejne spotkanie na Węgrzech już w październiku.
Do zobaczenia Biharnagybajom!


Partnerzy projektu Ecological means logical/ Partners in the project


Dom patrona szkoły Szucs'a Sandor'a/ Szucs Sandor house


Wizyta w biogazowni/ Visiting biogas plant


Spotkanie z władzami / Visiting local government

W szkole/ At school

niedziela, 9 września 2018

wtorek, 19 czerwca 2018

Pobyt młodzieży rumuńskiej i węgierskiej z projektu „Ecological means logical” w Szkole Podstawowej w StróżyW dniach 8 – 14 maja w ramach mobilności Erasmus + naszą szkołę odwiedzili uczniowie z partnerskiej szkoły z Rumunii i Węgier. Przybyłych gości powitaliśmy wraz z rodzinami goszczącymi w godzinach wieczornych w poniedziałek 7 maja.

We wtorek rano spotkaliśmy się w szkole. Po serdecznym powitaniu, krótkim przedstawieniu grup, opiekunów i zapoznaniu się z planem pobytu w Polsce przed godziną 10.00 zebrani udali się na wizytę w Gminie. Wójt Gminy Kraśnik Pan Mirosław Chapski oficjalnie powitał delegację uczniów i nauczycieli z Rumunii i Węgier.
Po powrocie do Stróży uczestnicy projektu wybrali się na spacer po najbliżej okolicy. Zwiedzili Kaplicę Św. Trójcy, obserwowali przyrodę wokół stawów, przyjrzeli się źródełkom, a przy okazji zebrali potrzebne do założenia zielników okazy roślin.


Po obiedzie młodzież zajęła się przygotowywaniem zielników. Uczniowie podzieleni na grupy wspólnie porządkowali zebrane okazy i opisywali je. Praca odbywała się w miłej i radosnej atmosferze.

Następnie omówiono różnice i podobieństwa państw partnerskich w krajobrazie. Polscy uczniowie przedstawili przygotowaną przez siebie prezentację pt.” Charakterystyka regionu: roślinność, skały, zwierzęta”. Po krótkim odpoczynku w domach rodzin goszczących ponownie spotkaliśmy się w szkole na wieczorku zapoznawczym. Tradycyjne polskie potrawy przygotowali rodzice dzieci biorących udział w całym przedsięwzięciu.  Na początku obejrzeliśmy prezentację wszystkich państw o Polsce. Następnie młodzi Polacy zaprezentowali pozostałym uczestnikom projektu nasze narodowe tańce – polkę i poloneza. Goście nauczyli się śpiewać piosenkę „Szła dzieweczka”.  Tańce i śpiewy sprawiły, że wszyscy wrócili do domów w wyśmienitych humorach.
            W środę z samego rana młodzi Rumunii i Węgrzy uczestniczyli w zajęciach komputerowych, podczas których przygotowali prezentację o odnawialnych źródłach energii.Tego dnia uczniowie wspólnie pracowali nad makietą przedstawiającą okolicę naszej szkoły.Praca ta była wspaniałą okazją do zaprezentowania piękna naszego kraju, ale także stwarzała możliwość lepszego poznania się i zacieśnienia więzi.

Tego dnia zwiedzili szkółkę drzew w Marynopolu. Na miejscu przywitali ich panowie leśnicy i oprowadzili ścieżką edukacyjną po marynopolskim lesie. Przedstawili im również proces powstawania sadzonki drzewka. Po ciekawej lekcji przyrody i ochrony środowiska zatrzymali się w tym pięknym miejscu, by posilić się grillowanymi kiełbaskami. Zadowoleni i najedzeni wrócili do szkoły, gdzie czekały na nich panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Słodkowie Pierwszym,  z którymi przygotowywali tradycyjne polskie danie – pierogi. Wszyscy chętnie zabrali się do wykonywania tego zadania. Na twarzach zebranych często gościł uśmiech. Ta atrakcja szczególnie przypadła do gustu naszym gościom.

            Kolejny dzień również rozpoczął się od tworzenia makiety naszej okolicy i zajęciami komputerowymi. Po twórczej pracy uczestnicy projektu Erasmus + uczestniczyli w lekcji matematyki, którą prowadziła Pani Aneta Mirosław. Ta lekcjach również tematycznie związana była z ekologią. Temat tej lekcji brzmiał: Obliczenia w EKOmatematyce, a uczniowie rozwiązywali ciekawe zadania oraz grali w matematycznych Milionerów.Po obiedzie wszyscy odbyli wizytę w kraśnickiej oczyszczalni ścieków, gdzie podczas zajęć uczestnicy projektu zostali zapoznani z funkcjami i strukturą zakładu. Poznali etapy oczyszczania ścieków: mechaniczne, chemiczne i biologiczne. Obejrzeli laboratorium oraz ścieki na różnych etapach oczyszczania. Zachwyt i niedowierzenie wzbudziła czysta woda będąca końcowym produktem pracy bakterii.

Wieczorem została zorganizowana dyskoteka, na której młodzież świetnie się bawiła i kolejny raz mogła spróbować polskich przysmaków.
            Piątek był dniem przeznaczonym na zwiedzanie Sandomierza. W tym malowniczym mieście nasi zagraniczni goście obejrzeli Wąwóz Królowej Jadwigi, kościół św. Jakuba, Stare Miasto i Bramę Opatowską. Największą atrakcją okazała się Zbrojownia Rycerska, gdzie można nie tylko zobaczyć, ale też przymierzyć zbroje rycerskie, wziąć do ręki miecz, kuszę czy halabardę. Chłopcy byli zachwyceni. Dziewczynki mogły na chwilę poczuć się jak renesansowe czy barokowe księżniczki. Uczestnicy wycieczki zrobili sobie w tych przebraniach niesamowite, pamiątkowe zdjęcia.


            Sobota, to niestety, ostatni dzień pobytu naszych miłych gości. O godzinie 8.00 odbyło się spotkanie w celu tworzenia słowniczka pojęć ekologicznych. Tuż przed południem nastąpiło oficjalne pożegnanie i wręczenie certyfikatów oraz drobnych upominków. Ten dzień pokazał jak bardzo uczestnicy projektu zżyli się ze sobą. Pożegnaniu towarzyszyły łzy. Nasza młodzież z żalem żegnała swoich zagranicznych przyjaciół.Miejmy nadzieję, że zawiązana w ciągu tych kilku dni przyjaźń przetrwa, a my spotkamy się ponownie jesienią na rewizycie na Węgrzech.