piątek, 8 grudnia 2017

1st Transnational Meeting in Poland

On 27th - 29th October the 1st Transnational Meeting was held in Poland.
All the partners of the project met in Stroża to work on the project's details.
Our partners had the opportunity to visit our school and observe some lessons (f.e. Geography and English).
We also visited our local government, met the chairman and did some sightseeing in Kazimierz Dolny :)
The next meeting is in May.
We're looking forward to meet each other again!


Opis projektu / Project's description


Projekt ” Ekologiczny czyli logiczny” adresowany jest i ma być realizowany  przez uczniów trzech partnerskich szkół - szkoły polskiej, rumuńskiej i węgierskiej. W ramach projektu uczniowie poznają się nawzajem, swoje rodziny, zainteresowania, szkołę, kompetencje i umiejętności kluczowe przekazywane podczas spotkań, na zajęciach i wydarzeniach szkolnych. Głównymi celami  projektu są : współpraca w zespole;  korzystanie z wielu źródeł informacji oraz posługiwanie się technologią informacyjną; skuteczne komunikowanie się oraz porozumiewanie się więcej niż jednym językiem; rozwiązywanie problemów i  łączenie, porządkowanie wiedzy, oraz radzenie sobie w sytuacjach niepewnych i złożonych.