wtorek, 2 stycznia 2018

Logo of the Project


Logo projektuEcologicalmeanslogical!


Jesteś uczniem klasy VI lub VII Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży i chcesz wziąć udział w programieErasmus+?
Jesteś kreatywny, potrafisz rysować, malować, projektować? To jest zadanie dla Ciebie !!!

Stwórz logo projektu Ecologicalmeanslogical. Logo musi być rozpoznawalne
i powinno promować główne założenie projektu – ochronę środowiska oraz  odnawialne źródła energii.

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs rozpoczyna się 3 stycznia 2018 roku. Zgłoszenia przyjmowane będądo 16  lutego 2018 roku.           
Prace należy przynosić do nauczycieli języka angielskiegow wersji papierowej oraz w formacie cyfrowym.

                                                                                                        
Etapy konkursu

Podczas pierwszego etapu konkursu jury, w osobie pani dyrektor oraz wyznaczonych nauczycieli i uczniów, wybierze 2 najlepsze projekty, które zostaną umieszczone (wraz
z nazwiskami ich twórców) na stronie projektu oraz jego fanpage’u razem z projektami nadesłanymi z pozostałych krajów.
Następnie, od 20 lutego do 2 marca 2018 roku, w międzynarodowym głosowaniu online, uczniowie i nauczyciele wszystkich partnerskich szkół, zadecydują, która ze zgłoszonych prac będzie oficjalnie promować projekt Ecologicalmeanslogical.


Wymagania odnośnie zgłaszanej pracy

 • Ponieważ logo będzie umieszczone na blogu projektu, fanpage’u oraz w innych mediach społecznościowych, jak również na materiałach promocyjnych
  i wypracowanych w trakcie projektu: ulotkach, plakatach, koszulkach, itp, projekt powinien być czytelny i przyciągać uwagę.

 • Logo musi przede wszystkim promować główne założenie projektu – ochronę środowiska. Powinno przy tym mieć charakter uniwersalny i międzynarodowy.
  Musi również zawierać nazwę projektu:
  Ecologicalmeanslogical.

 • W projekcie mogą być użyte maksymalnie 4 kolory. Jednakże logo musi wyglądać dobrze zarówno w wersji kolorowej, jak i czarno-białej.

 • Akceptujemy wszystkie techniki, zarówno tradycyjne, jak również użycie wszelkiego rodzaju graficznych programów komputerowych. Jednakże projekt powinien być prosty i swoim wyglądem przypominać raczej rysunek, niż obraz.

 • Logo nie może naruszać praw autorskich i zawierać wcześniej publikowanych materiałów oraz materiałów licencjonowanych. Musi być w całości zaprojektowane
  i graficznie opracowane przez uczestnika konkursu.

 • Projekt musi być łatwo odtwarzalny na różnego rodzaju nośnikach informacyjnych
  i reklamowych, zarówno w dużych, jak i małych formatach.


Pozostałe informacje

Uczestnicy konkursu zgadzają się na publikacje swoich prac oraz użycie swoich nazwisk w celach reklamowych, jak i na materiałach wypracowanych w tracie trwania projektu, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz przeniesienie bezpłatnie praw autorskich w całości na rzecz programu Erasmus+.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu.


Nagrody

Zwycięskie logo zostanie oficjalnym logo projektu i będzie drukowane na wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych, reklamowych i produktach wypracowanych podczas pracy nad projektem, promujących ideęochrony środowiska. 


Dodatkowo twórca zwycięskiego logo, jeśli weźmie udział w projekcie, będzie mógł uczestniczyć w wymianie młodzieży i pojechać do kraju partnerskiego.
Logo of the Project


Ecological means logicalCalling all students who are willing to take part in the Erasmus+ project Ecological means logical.
We are looking for a visual identity of the project and need your help. We are seeking current students who can design a creative and innovative logo design. The logo should be recognizable and help promoting the goal of the project – environmental protection.
The rest is up to you!  Please read below for more details regarding logo design, contest rules & submission requirements.

How to Enter the Contest ?
The contest begins on January 3rd, 2018. Submissions will be accepted till February 16th , 2018.
In order for your entry to be submitted and reviewed by the judges, all entries must be:
 1. Submitted directly to the coordinators from each country
 2. Submitted in both their original source file and digital format.

Stages of the Contest
During the first stage of the contest, in each partner country there will be two winning projects chosen by the jury (headmaster, teachers and students). The winners and their designs will be announced and shown via the project blog and its fanpage. Then, from February 20th  until March 2nd, 2018 in an international online voting, the students and the teachers of all participant schools will decide about the best design which will promote the Ecological means logical project officially.

Logo Requirements
 • Professional: This logo may be featured on our website, in social media and other (stationary, leaflets, posters, t-shirts etc). As a result, while we want the logo to be eye-catching, it must still be legible.
 • Theme: Logo must promote the mission of the project – environmental protection. Design should be universal in theme, and not nation specific. It should contain the name of the project: Ecological means logical.
 • Color: Maximum 4 colors may be used. However, logo must look good both, in color (if any) or black and white.
 • Technics: All the techniques are acceptable – traditional and with usage of computer programs, but the project should be simple and more like a drawing than a painting.
 • Integrity: Logos cannot contain copyrighted material. Logos must be created and edited by the contestant(s). Logos may not include images or licensed images that have been previously published. Must be easily reproducible and scalable for large and small formatting.

Contest Details
Contestants agree for publications of their logo and name(s) and for usage both for advertising campaigns and/or marketing materials in the future. Contestants assign all ownership rights, including all intellectual property rights to the logo, to Erasmus+ programme. Additionally, the organizers may alter, modify or revise the logo as it sees necessary to achieve the goals of the project.

Prize
The winning logo will become an official logo of the project and will be printed on all kinds of products made during the project and promoting its ideas.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz