wtorek, 2 stycznia 2018

Regulamin uczestnictwa w programie ERASMUS+
Regulamin uczestnictwa
uczniów Szkoły Podstawowej im. ks.Stanisława Zielińskiego w Stróży

w programie ERASMUS+ 2017-2019

Ecological means logical


1.         Każdy uczeń szkoły może wziąć udział w zadaniach zaplanowanych
w projekcie.

2.         O udział w wyjazdach zagranicznych mogą ubiegać się uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży.
3.         Pierwszeństwo w wyjazdach do krajów partnerów projektu mają uczniowie, którzy:
-     wezmą udział w przynajmniej jednym z konkursów organizowanych
w ramach projektu: na logo lub/i na slogan promujący ideę ochrony środowiska,
-     napiszą list motywacyjny w języku angielskim  lub polskim, podając powody swojej decyzji odnośnie chęci uczestnictwa w projekcie,
-     wezmą aktywny udział w realizacji zadań wynikających z planu pracy projektu, przydzielonych przez nauczyciela,
-     wykazują zaangażowanie na lekcjach z języka angielskiego osiągając dobre i bardzo dobre wyniki z tego przedmiotu,
-     są towarzyscy i otwarci na nowe znajomości,
-     nie sprawiają żadnych problemów wychowawczych (opinia wychowawcy),
-     posiadają pisemną zgodę obojga rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie;
-     posiadają zgodę obojga rodziców/opiekunów na przyjęcie partnerów projektu (uczniów) u siebie w domu oraz mogą zapewnić im nocleg, wyżywienie oraz transport do i ze szkoły (choć nie jest to czynnik decydujący),
-     w momencie wyjazdu będą posiadać paszport / dowód osobisty.

4.         Decyzję zaakceptowania kandydatury ucznia do wyjazdu podejmuje szkolny koordynator projektu, w porozumieniu z dyrektorem szkoły oraz poszczególnymi wychowawcami, na podstawie analizy w/w aktywności poszczególnych uczniów.

5.         Koordynator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz